Kancelaria Notarialna

ul. Różana 1A/2, 58-100 Świdnica.
tel/fax: 74 853 39 62, 74 857 81 41
sekretariat@notariuszswidnica.pl

Kancelaria czynna:
od pon.-pt. 9:00-16:00.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godzin czynności notarialnych.

 

Wynagrodzenie notariusza, czyli tak zwana „taksa notarialna”, zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.148.1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz jest także płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, w związku z powyższym jest on obowiązany obliczyć, pobrać i wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego.

Ponadto Notariusz pobiera opłaty sądowe za wnioski wieczystoksięgowe składane przez Strony i odprowadza je na konto właściwego sądu.